ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 สามารถชำระได้ภายใน สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ติดต่อสอบถามการชำระภาษีได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 044391374 ในเวลาทำการ

อ่านเพิ่มเติม »

นายบุญถม คำพิลา ผู้ทำธุรกิจฟาร์มสุกรตำบลทับสวาย ได้นำมูลสุกรของฟาร์มสุกรระบบปิดมาจัดทำพลังงานทดแทน BIO GAS เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้เกี่ยวกับารนำก๊าซมาใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายให้สมาชิก ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย หรือฟาร์มนายบุญถม คำพิลา

อ่านเพิ่มเติม »

การสำรวจและเผยแพร่การจัดทำโคกหนองนาโมเดลของประชาชนตำบลทับสวาย โดยสามารถรับชมคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์และถ่ายทำวิดีโอได้ที่ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย youtube ช่องรีวิวทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายจรัส สมรุส 3. ศาลา SML หมู่ที่ 1 ประชาชนท่านใดต้องการบริจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษา อบต.ทับสวาย

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะอันตรายจากต้นทางของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลทับสวาย ดำเนินการนำขยะอันตรายเช่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ มาจัดส่ง ณ จุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายจัดไว้ ณ หมู่บ้านท่าน โดยจะดำเนินการเก็บทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือนเพื่อทำการส่งมอบให้ อบจ.นครราชสีมา ดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม »