กองสวัสดิการฯ

นายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมพนักงานกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิค-19 สนับสนุนโดยสมาคมคนตาบอดแห่งระเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

นายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลกองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนโดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ สจ.เขตอำเภอห้วยแถลง และนายกวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.ทับสวาย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ทับสวาย ร่วมมอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม »

นายวิรันด์ ปัดตาละคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.ทับสวาย ร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม »