กองคลัง

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณณฑ์ทางการเกษตรในระหว่างวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 สามารถชำระได้ภายใน สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ติดต่อสอบถามการชำระภาษีได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 044391374 ในเวลาทำการ

อ่านเพิ่มเติม »